COSTA RICA

Grupo “Curime”


POLONIA

Grupo Folcórico “Krakowyacy”


ESPAÑA - CASTELA A MANCHA -  CIDADE REAL

Grupo “Mazantini” da As. de C. y D. de Ciudad Real


ESPAÑA - ASTURIAS - XIXÓN

Asociación de Coros y Danzas “Jovellanos”


ESPAÑA - GALICIA -  FERROL

Grupo Etnográfico das Mariñas


ESPAÑA - GALICIA - A CORUÑA

Coro Galego “Cántigas da Terra”

Asociación de Coros e Danzas “Eidos”                                   

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS