En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expoñense a continuación os datos identificativos da empresa.

 

Denominación social:

ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS

 

Número de identificación fiscal:

G15038730

 

Enderezo  social:

MARQUÉS DE CERRALBO 8

15001 A CORUÑA

 

Correo electrónico:

asociacion@corosedanzaseidos.com

 

Teléfono:

0034981221169

 

Fax:

0034981221169

 

Datos de inscrición no rexistro provincial de asociacións

ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS, inscrita no rexistro provincial de asociacións de A Coruña co número 423/1ª

 

 

Este sitio web foi creado pola empresa ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS con carácter informativo e para uso persoal dos seus usuarios. A través deste Aviso legal, preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e seus usuarios. Accedendo a este sitio web aceptanse os seguintes termos e condicións: O acceso a este sitio web é responsabilidade esclusiva dos usuarios.

 

O simple acceso a este sitio web non supón entablar ningún tipo de relación comercial entre ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS e o usuario.

 

O acceso e a navegación neste sitio web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela.

 

titular do sitio web pode ofrecer servizos ou produtos que poderán estar sometidos a unhas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúan, completen e/ou modifiquen as presentes condicións, e sobre as cales se informará ao usuario en cada caso concreto.

 

Contacto

Asociación

Coros e Danzas 

Eidos

 

Enderezo:

Maqués de Cerralbo 8

15001 A Coruña

España

 

Tel. 00.34.981.221.169

Fax00.34.981.221.169

asociacion@corose

danzaseidos.com

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASOCIACIÓN DE COROS E DANZAS EIDOS